ىر اين فيلم كيفيت سيخ گیری، وسرعت بالای دستگاه کباب گیر کباب زن پویا صنعت به تصویر کشیده شده است -برای خرید این دستگاه با ما تماس بگیرید.....آدرس دفتر مرکزی : یزد- خیابان شهید رجایی- نبش کوچه ۲۱
تلفکس دفتر مرکزی : ۳-۰۳۵۳۶۲۷۲۲۹۲
قالبسازی و خدمات ماشینکاری : ۰۹۱۳۳۵۵۵۷۹۹
ایمیل : info@pooyasanatco.com  

سایت:- www.pooyasanatco.com